کوچک کردن شکم – جراحی پلاستیک شکم

کوچک کردن شکم یا جراحی پلاستیک شکم
اعمال جراحی زیبایی و کوچک کردن شكم (ابدومینو پلاستی یاتامی تاك،م ینی ابدومینوپلاستی، لیپو مینی ابدومینوپلاستی، لیزر لیپولیز بااسمارت لایپوMPX)
یكی از شایع ترین مراجعات در جراحی های زیبایی، بد شكلی ها و نازیبایی های شكم است به شکلی برجستگی بیش از حد نا متعارف شكم، شلی و افتادگی پوست شكم و وجود چین های متعدد در پوست شكم هنگام نشستن است كه پوشیدن بسیاری از لباس ها را غیرممكن میسازد یا وجود تركهای فراوان در پوست شكم چنان آزاردهنده است كه بیمار را ترغیب به انجام عمل کوچک کردن شکم می نماید.

سوالی که برای بیمار پیش می آید کدام عمل جراحی را برای کوچک کردن شکم می بایست که انجام بدهد:

• ابدومینو پلاستی (تامی تاك یا عمل جراحی پلاستیك شكم)
• خارج كردن چربی زیر پوستی به كمك لیزر لیپولیز با اسمارت لایپو MPX
• مخلوط این دو (لیپوابدومینوپلاستی)
• عمل مینی ابدومینوپلاستی

توضیحات زیر در مورد عمل جراحی کوچک کردن شکم می باشد که در آن پتانسیل های هر عمل و نحوی تصمیم گیری صحیح را تو ضیح داده است:

ابدومینوپلاستی یا تامی تاك (عمل جراحی زیبایی شکم,کوچک کردن شکم,جراحی پلاستیک شکم)
ابدومینو پلاستی یا تامی تاك نوعی عمل کوچک کردن شکم (جراحی پلاستیک شکم) است كه در آن به وسیله ایجاد برشی در قسمت تحتانی شكم (در حوالی محل معمول برش سزارین)پوست شكم را از عضله زیرین جدا می سازد . این آزاد سازی تا لبه دنده ها در بالا و در قسمت طرفین تا پهلوها ادامه می یابد،سپس عضلات شل جدار شكم در خط وسط به كمك دوختن با نخ های غیر قابل جذب پلیسه (چین داده) می شود و پس از بریدن پوست اضافه و دوختن لبه های زخم ،عمل پایان می یابد. معمولاً در انتهای عمل کوچک کردن شکم یك برش در قسمت تحتانی شكم و برش دیگری در دور ناف دیده می شود. برخلاف تصور بسیاری از بیماران ،این ناف، ناف طبیعی خود بیمار است كه از سوراخ جدیدی در پوست خارج شده است.
در شكل نحوه عمل و محل برشها در عمل (ابدومینوپلاستی یا تامی تاك(عمل جراحی زیبایی شکم,کوچک کردن شکم جراحی پلاستیک شکم )را می بینید:

Shrink-Stomach9401

 

طول برش درعمل کوچک کردن شکم (جراحی پلاستیک شکم) كاملاً بستگی به فرم افتادگی و چین پوستی بیمار دارد به این صورت كه اگر بیمار خود را در حالت نشسته نگاه كند،باید طول برش حداقل به اندازه چین پوستی باشد كه در قسمت تحتانی شكم ایجاد می شود و چون طول این چین خوردگی در بیماران مختلف متفاوت است ،پس طول برش هم در بیماران مختلف باهم متفاوت است.
محل اسكار عمل(ابدومینوپلاستی) یا کوچک کردن شکم (جراحی پلاستیک شکم) به نحوی است كه زیر خط بیكینی است و به خوبی پوشیده می شود . نتیجه عمل کوچک کردن شکم (جراحی پلاستیک شکم) هم دائمی است و تنها به بیمار توصیه می شود كه از نوسانات قابل توجه وزن و حاملگی جلوگیری كند. به این صورت كه در بیماری كه تصمیم به كاهش وزن قابل توجه یا حامگی در فاصله نزدیك دارد،توصیه می شود كه عمل تامی تاك یا کوچک کردن شکم را پس از این تغییرات انجام دهد.
به طور معمول عمل کوچک کردن شکم (جراحی پلاستیک شکم) 2-3ساعت به طول می انجامد و تحت بیهوشی عمومی صورت می گیرد و جهت جلوگیری از باز شدن محل عمل کوچک کردن شکم (جراحی پلاستیک شکم)،به بیمار توصیه می شود كه حدود 10روز پس از عمل کوچک کردن شکم (جراحی پلاستیک شکم) خمیده راه برود و فعالیت های بدنی خود را محدود كند(با ید تذکر داده شود این طور راه رفتن به علت درد نیست و تنها برای جلوگیری از باز شدن زخم است) . بنابراین معمولاً یك دوره نقاهت 10الی 14روزه را برای بیمار در نظر می گیریم. درچند روز اول،بیمار دارای لوله های پلاستیكی كوچكی به نام درن است كه از انتهای زخم بیرون آمده و كار خروج ترشحات زیرپوستی را انجام می دهد كه ظرف 3الی 7روز درن ها خارج می شوند.
پس چنانچه از توضیحات بالا برمیاید در عمل ابدومینوپلاستی یا کوچک کردن شکم (جراحی پلاستیک شکم) عمدتاً برداشتن پوست اضافه و ترمیم شلی عضلات انجام می شود و هرچند برداشتن چربی زیر پوستی در قسمت تحتانی شكم صورت می گیرد اما در سایر نواحی شكم چربی عمده ای برداشته نمی شود و بیمار معمولاً پس از عمل کوچک کردن شکم (جراحی پلاستیک شکم) برای 1 ماه از گن استفاده میكند.

مینی ابدو مینوپلاستی(عمل جراحی زیبایی شکم,کوچک کردن شکم,جراحی پلاستیک شکم)
در بیمارانی كه مشكلاتشان اعم از شلی پوست و عضله و تجمع چربی زیر پوستی عمدتاً در ناحیه زیر ناف و پایین شکم می باشد از نوعی عمل به نام مینی ابدومینوپلاستی استفاده می كنیم كه ناف دست نمی خورد وتنها پوست،چربی و شلی عضلات زیرناف تصحیح می شود.
چنانكه در شكل2 می بینید در این حالت دور ناف بیمار برشی وجود ندارد وتنهابرش در قسمت پایین دیده می شود .مزیت این روش آن است كه برش به قدر كافی پایین قرار می گیرد كه به راحتی بوسیله شورت یا بیكینی پوشیده شود و در عین حال به علت عدم وجود برش در دور ناف پس از پوشیدن بیكینی كسی قادر به تشخیص آنكه بیمار عمل شده است نیست اما مقدار پوستی كه دراین عمل برداشته می شود كمتر از عمل ابدومینوپلاستی است بنابراین در مواردی كه پوست بیمار پر ترك و كیفیت آن خوب نباشد شاید برای بیمار رضایت بخش نباشد اما در بیماری كه كیفیت پوست خوب و كم ترك یا بی ترك دارد نتیجه عمل خیلی خوب است.
شکل2:عمل مینی ابدو پلاستی(مینی تامی تاک)

Shrink-Stomach-940502
شکل2:عمل مینی ابدو پلاستی(مینی تامی تاک)

باید توجه داشت كه در 95%بیماران انتخاب آنكه عمل ابدومینوپلاستی انجام شود یا مینی ابدو مینوپلاستی به هیچ وجه توسط جراح یا بیمار انجام نمی شود بلكه شرایط موجود سبب انتخاب یك روش می شوند یعنی اگر بیمار پوست زیاد داشته باشد مجبوریم كه ابدومینوپلاستی كنیم و اگر پوست كافی نباشد باید به ناچار از مینی ابدومینوپلاستی استفاده كنیم. طول برش در هردو روش یكی است و برابر با طول چین زیر شكم در حالت نشسته است.در این عمل هم اگر لازم بود چربی زیر پوست بیمار خارج میشود که در این صورت به آن لیپو مینی ابدومینوپلاستی گفته می شود.

لیپوابدومینوپلاستی(عمل جراحی زیبایی شکم,کوچک کردن شکم,جراحی پلاستیک شکم)
لیپو ابدومینو پلاستی هما ن عمل ابدومینوپلاستی است که در آن برداشتن چربی شکم هم هزمان انجام شده است.در عمل لیپوابدومینوپلاستی،ابتدا چربی نواحی مختلف شكم برداشته شده و سپس عمل ابدو مینوپلاستی صورت می گیرد،اما جهت جلوگیری از عوارضی مثل سیاه شدن لبه های پوست عمل ابدومینوپلاستی محافظه كارانه تر بوده و آزاد سازی و برداشتن پوست و ترمیم شلی عضلات با وسعت كمتری صورت میگیرد تا خونرسانی به پوست آزاد شده خیلی مختل نشود.
این عمل كه ابتدا توسط جراح برزیلی سالدانهاsaldanhaدر سال 2000معرفی شد در كسانی به كار می رود كه علاوه بر آنكه دچار شلی پوست و باز شدن عضلات جدار شكم هستند چربی قابل توجهی هم زیر پوست خود دارند لذا ابتدا در این افراد چربی زیر پوستی به كمك لیزر لیپولیزر یا لیپوساكشن خارج شده و سپس عمل جراحی پلاستیك شكم جهت برداشتن پوست اضافه و دوختن عضلات جدار انجام می شود.
پیكر تراشی بالیزر

این روش در آن دسته از بیمارانی بکار میرود که چربی زیر پوستی قابل توجه دارند اما افتادگی قابل توجه پوست یا مشکل قابل توجه عضلات ندارند.
در این روش پس از بیحس كردن ناحیه یك میله حاوی لیزر زیر پوست وارد شده و چربی های موجود را ذوب می كند سپس میله دیگری زیر پوست وارد شده و این چربی های ذوب شده را بیرون می كشد .به علت انجام لیزر درد پس از عمل ،ورم ،كبودی ،ترشحات بعداز عمل ،اندازه سورا خ ورودی ،پستی و بلندیهای سطح پوست كمتر می باشد.

با توجه به توضیحات ارائه شده نحوه تصمیم گیری در مورد بیماران دچار نا زیبایی شكم به شكل زیر است:
ابتدا بیمار معاینه می شود معمولاً این چند مشكل به دنبال حاملگی یا تغییرات شدید وزن (كاهش یا افزایش )اتفاق می افتند ؛
• شلی و افتادگی پوست یا ایجاد تركهای متعدد در پوست
• شلی عضلات جدار شكم و فاصله گرفتن دو عضله راست شكمی در خط وسط
• تجمع چربی در ناحیه میانی شكم یا پهلوها

a)در صورتی كه بیمار دچار افتادگی پوست،شلی عضلات جدار شكم یا هردو باشد راهی به جز انجام عمل تامی تاك ندارد.
b)در صورتیكه بیمار دچار مقدار قابل توجهی چربی در زیر پوست شكم و پهلوها باشد اما افتادگی قابل توجه پوست و عضلات نداشته باشد ،بهترین راه خروج چربی های اضافی لیزر لیپو اسکالپچراست وتامی تاك نمی تواند چربی قابل توجهی از قسمت فوقانی شكم و پهلوها خارج كند .
c)در صورتی كه بیمار هم افتادگی پوست و شلی عضلات و هم چربی قابل توجهی زیر پوست داشته باشد بایدلیزر لیپو اسکالپچر با اسمارت لیپو MPXو ابدومینوپلاستی هردو صورت گیرد پس پیشنهاد لیپو ابدومینوپلاستی می كنیم.
نمودار زیر نحوه تصمیم گیری در هرسه روش را نشان می دهد:

 

img940503

No Comments

Post A Comment