جوان سازی لب

از علل شایع مراجعه جهت امور زیبایی جوانسازی اطراف لب و بزرگ کردن لب ها می باشد.

با توجه به این که لب ها در کانون توجه صورت قرا ر دارند حساسیت زیادی راجع به شکل و اندازه آنها و تغییرات اطراف دهان اتفاق می افتد وجود دارد.

معمولا متقاضیان این تغییر دو دسته اند:

یا افراد جوانی هستند که هیچ گونه افتادگی و چروک اطراف لب ندارند و فقط بنا به سلیقه یا نداشتن حجم کافی در لب به شکل نرمال خواستار افزایش حجم لب هستند. باید توجه داشت که ساختمان آناتومیک لبها یعنی شکل وفرم پوست ، مخاط ، عضله ،بافت نرم مابین افراد مختلف کاملا متفاوت است ، لذا معمولا قابل پیش بینی نیست که یک لب دقیقا پس از پر شدن به چه شکل در می آید؟ آیا بیشتر برجستگی پیدا می کند یا پهن تر می شود؟آیا عدم تقارن های ضعیف موجود در آن ( که این عدم  تقارن ها در همه افراد وجود دارند) قابل بهبود است یا خیر؟ و بسیاری از اگرهای دیگر . لذا همیشه به بیماران توصیه می کنم که حتما تزریق لب جهت بزرگسازی را نزد افراد مجرب انجام دهند تا از ایجاد عوارض مختلف تزریق مثل لب سوسیسی شکل ، لب منقاری شکل ، لب اردکی شکل و بسیاری اشکال غیر متعارف دیگر لب جلوگیری شود که به این افراد تزیق ژلهای هیالورونیک اسید توصیه می شود زیرا ژلهای دائمی غیر از عوارض گلوله شدن ممکن است به داخل یا خرج لب جابجا شود.

افرادیکه با گذر زمان دچار سه تغییر می شوند

دسته دوم بیماران افرادی هستند که با گذشت زمان دچار نازکی لب ، ایجاد چین های دور دهان و روی لب ، بلند شدن فاصله لب تا بینی ، افتادگی گوشه دهان و عمیق شدن خط اندوه (ماریونت ) می شود. درمان در این افراد بسته به شدت این تغییرات دارد و شامل تزریق ژل به حاشیه و خود لب برای مشخص کردن مجدد حدود آن و نزدیک کردن لب به اندازه سابقش ، تزریق ژل به همراه لیزرهای غیر زخمی کننده و در بعضی موارد بوتاکس برای کاهش و بهبود خطوط عمودی در لب و کاهش فاصله لب تا بینی ، تزریق ژل و بوتاکس به چانه و عضله پایین آورنده گوشه لب برای بالا بردن گوشه دهان و تزریق ژل به خط اندوه برای کم کردن این خط می باشد.

No Comments

Post A Comment