اصلاح معایب صورت

اصلاح معایب صورت

اصلاح معایب صورت

اصلاح معایب صورت به معنای زیباسازی صورت باکمک تزریق چربی و فیلرها برای ایجاد نسبت های خاص است که به نظر می رسد در چهره افراد زیبا این نسبت ها وجود دارند.

بررسی این نسبتها در چهره افراد زیبا سبب دستیابی به اشکال یا ماسکهای خاص شده است که در تصمیم گیری برای زیبا سازی همه افراد راهنما هستند.

در شکل1 چکونگی تناسب این ماسکها و نسبتها را در صورت زن و مرد می بینید.

 

beauti1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اصلاح معایب صورت

اصلاح معایب صورت

بررسی این نسبتها کمک می کند که هنگام جوانسازی صورت یا پیشنهاد تغییر یک قسمت خاص از بدن تصمیم گرفته شود که کدام نقطه به ماکزیمم تحت درمان قرار گیرد. .

به کمک فیلر ها و بوتاکس سعی میشود که خالی شدن تدریجی صورت و تحلیل بافتها جبران شده و چهره ای زیبا نمود یابد.

اصلاح معایب صورت

 

 

 

 

 

در شکل 4 در چهار نسل خانواده نحوه تغییر تدریجی صورت با گذر زمان مشخص شده است . می بینید که رفته رفته چربی زیر پوست کمتر شده و پوست مثل کیسه ای خالی می افتد که می توان با پر کردن آن به جوانسازی صورت کمک کرد.

 

 

 

 

نواحی مختلفی که در آن می توان به زیبایی صورت کمک کرد شامل:

 

beautiphication-nooratebmp6

1-پیشانی:

 

در شکل سمت چپ زاویه پیشانی بیش از معمول است که با پرکردن خفیف آن زاویه شیبدار پیشانی کاهش یافته است.

اصلاح معایب صورت پیشانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

beautiphication-nooratebmp7

2-ابروها:

 

دراین بیمار قسمت خارجی ابروها،گونه و زیر چشمها پر شده است که سبب بالاتر رفتن ابروها و رفع خالی بودن گونه ها شده است.

اصلاح معایب صورت ابروهااصلاح معایب صورت ابروها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اصلاح معایب صورت

3-گودی زیر چشم:

 

در این شکل ها پر شدن گودی زیر چشم را می بینید.

 

اصلاح معایب صورت گودی زیر چشم ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

beautiphication-nooratebmp9

4-گونه ها:

 

beauti 7beauti8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در سه بیمار بالا پر کردن گونه ها سبب تصحیح نسبت بالا و پایین صورت شده است.

beauti10

beauti11

در نمای رخ و نیمرخ اثرات پر کردن گونه ها در جوانسازی صورت را می بینید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-بینی:

beautiphication-nooratebmp10بوسیله فیلرها میتوان بسیاری ازعوارض عمل جراحی را که برای بیمار و پزشک جراح به صورت کابوس در آمده است به بهترین شکل تصحیح کرد.

 

beauti16

beauti13

 

 

 

 

 

 

 

در این شکل هم نشان داده می شود که چگونه در بعضی از بیماران به کمک فیلرها و بوتوکس می توان تصحیح فرم بینی را انجام داد.

 

beauti14beauti12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اصلاح معایب صورت

6-لب ها :

 

در این بیمار عدم تقارن لب ها به کمک فیلرها بهبود پیدا کرده است.

 

 

beauti17

beauti20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

beautiphication-nooratebmp12

 

7-چانه:

 

امروزه چانه به عنوان یکی از نواحی می توان آن را به کمک فیلرها تصحیح کرد شناخته شده است.

 

beauti19

beauti18

beauti21

No Comments

Post A Comment